Netwerkschool Loppersum Oost

In het scholennetwerk van Loppersum Oost participeren de scholen uit Zeerijp: de Wilgenstee; ‘t Zandt: de Zandplaat en Westeremden: de Abt Emoschool met elkaar.

Het samenwerkingsproject is opgezet om de positie van de kleine plattelandsscholen te versterken. In het begin was de samenwerking nog vooral gericht op organisatorische zaken, maar met ingang van dit jaar is er ook sprake zijn van een onderwijsinhoudelijke samenwerking.

Onze scholen

odbs Abt Emo

Westeremden

De o.d.b.s. Abt Emoschool is een Daltonschool die te vinden is aan de Huizingerweg 7a in Westeremden.

De missie van de school is: “Leer kinderen wat ze zelf kunnen doen!”

Het onderwijs op de Abt Emoschool kenmerkt zich door het werken volgens de Daltonprincipes.

> website Abt Emo

(meer…)

obs Wilgenstee

Zeerijp

We zijn een openbare school die op een gezellige en prettige manier met de leerlingen om gaat en hoge verwachtingen van ze heeft. Gemiddeld 80 leerlingen uit Zeerijp en de omliggende dorpen. We trachten in een plezierig schoolklimaat de kinderen zo intensief mogelijk te begeleiden. Het kind staat centraal. Het groeit tijdens zijn verblijf op de basisschool van een peuter naar een mondige en zelfbewuste tiener op weg naar volledige volwassenheid. Bij die vorming horen natuurlijk schoolvakken als rekenen en taal, maar ook andere zaken als het besef van normen en waarden, creativiteit en het vertonen van positief sociaal gedrag. We zijn ervan overtuigd dat een kind alleen maar optimaal kan presteren als het zich prettig voelt en als de sfeer goed is. Daarom besteden we de nodige aandacht aan de sociale ontwikkeling en aan een goed, rustig en ordelijk schoolklimaat.

Onze vaste schoolregels voor een goed pedagogisch klimaat zijn:
-Help elkaar waar het kan en mag
-Zorg voor eigen veiligheid en dat van anderen
-Zorg dat iedereen met plezier naar school gaat
-Wees zuinig en netjes op eigen en andermans spullen.

(meer…)

obs De Zandplaat

’t Zandt

De Zandplaat is een dorpsschool in ’t Zandt met circa 40 leerlingen.

Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de openbare identiteit, waarden en normen. Dit onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving en het kenmerkt zich door:

> website De Zandplaat (meer…)

Stuurgroep

De stuurgroep Netwerkschool Loppersum Oost bestaat uit de leidinggevenden van de betrokken scholen. Dit zijn Annemarie Nienhuis (directeur Netwerkschool Loppersum Oost), Marleen van der Molen (locatiecoördinator Wilgenstee) en István Lahpor (locatiecoördinator De Zandplaat).

Communicatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Netwerkschool Loppersum Oost (of een van de vestigingen, dan kunt u contact opnemen met een de directeur, mevrouw Annemarie Nienhuis. Zij is te bereiken via de volgende e-mailadressen:

annemarienienhuis@marenland.org
netwerkschool@marenland.org